All posts by admin

Novinky v agentúrnom zamestnávaní osôb so zdrav. postihnutím

Rok 2015 prinesie osobám so zdravotným postihnutím významnú pomoc pri hľadaní práce. Novela zákona o zamestnanosti umožní agentúram práce zamestnávať OZP a prideľovať ich k dočasnému výkonu práce u svojich klientov. Zároveň budú v rámci tejto novely do kategórie OZP znovu začlenené i osoby so zdravotným znevýhodnením. Agentúry tak budú môcť pomáhať osobám so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce, zároveň však nebudú mať podľa novely možnosť zamestnávanie OZP zneužiť k účelnému získavaniu úľav a výhod pre seba ako zamestnávateľa. Celý článok

Mýty o agentúrnom zamestnávaní

Okolo agentúrneho zamestnávania vzniklo niekoľko mýtov, ktoré skresľujú jeho verejný obraz a ovplyvňujú tak rozhodovanie zamestnancov i firiem. Na jednej strane zaznievajú pochvalné hlasy, ktoré pracovné agentúry uznávajú ako významných zamestnávateľov, na druhej strane zaznieva aj kritika. Tá môže prameniť z neznalosti práce personálnych agentúr, ale aj zo zlých skúseností. Pretože takisto ako existujú napríklad kvalitní a nekvalitní zámočníci, existujú aj kvalitné a nekvalitné personálne agentúry. Celý článok