Novinky v agentúrnom zamestnávaní osôb so zdrav. postihnutím

Rok 2015 přinese osobám se zdravotním postižením významnou pomoc při hledání práce. Novela zákona o zaměstnanosti umožní agenturám práce zaměstnávat OZP a přidělovat je k dočasnému

výkonu práce u svých klientů. Zároveň budou v rámci této novely do kategorie OZP znovu začleněny také osoby se zdravotním znevýhodněním. Agentury tak budou moct pomáhat osobám se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce, současně však nebudou mít podle novely možnost zaměstnávání