Každú firmu môže postihnúť neočakávaný nedostatok personálu. Najčastejšie príčiny tohto javu sú sezónne výkyvy v dopyte, zvýšená chorobnosť zamestnancov, obdobie dovoleniek, ale predovšetkým náhly jednorazový nárast potreby pracovnej sily. A práve v týchto situáciách vám Personal fabric pomôže.

Pri využití služieb personálnej agentúry sa vaša práca končí špecifikáciou požiadaviek, ktoré na budúceho zamestnanca máte. Potom vám už prídeme predstaviť najvhodnejších uchádzačov. Vďaka Personal fabric sa tak zbavíte činností spojených s prijímaním nových zamestnancov – vypisovaním inzerátov, prechádzaním a posudzovaním životopisov, organizovaním, vedením a vyhodnocovaním výberových riadení a s tým súvisiacou administratívou.

Vyskúšajte si nový spôsob prijímania pracovníkov. Personal fabric vám ponúka mnohé výhody:

  • Platíte iba skutočne potrebný počet zamestnancov. Výkyvy vo vašich potrebách ľudských zdrojov riešime my.
  • Zníženie personálnej agendy. Administratíva spojená s náborom, výberom a prijímaním nových zamestnancov sa významne redukuje. Tiež sa významne obmedzí čas strávený sledovaním a študovaním legislatívnych zmien, šetríme náklady na právne konzultácie o otázkach spojených s krátkodobým zamestnávaním.
  • Variabilita počtu zamestnancov. Disponujeme dostatočným množstvom pracovníkov, preto sme schopní naplniť vami požadované kapacity vo veľmi krátkych termínoch.
  • Potrebnú kvalifikáciu špecialistov v požadovaných profesiách zaistíme spolu s odbornými školeniami.
  • Efektivita plánovania. Vďaka pružnému počtu zamestnancov môžete oveľa lepšie reagovať na jednotlivé zákazky.
  • Zabezpečenie náhrady za nevyhovujúceho zapožičaného pracovníka.
  • Problémy na pracovisku okamžite riešia naši majstri. Tí sú na pracoviskách prítomní a zaisťujú kontakt so zamestnancami, našou agentúrou a vami, teda klientom.

Pesonal fabric vám vyrieši krátkodobú výpomoc pri aktuálnom nedostatku pracovnej sily, ale tiež prípady, keď hľadáte stálych zamestnancov. Využívať služby pracovnej agentúry pri obsadzovaní pracovných miest tak môže byť jedným z najúčinnejších nástrojov pri zvyšovaní efektivity práce, a tým aj konkurencieschopnosti vašej firmy.