Firmy:

MSV Metal Studénka, a.s.

Firma Personal fabric – agentura práce je spoľahlivým partnerom MSV Metal Studénka, a.s. pri riešení nedostatku pracovníkov v rôznych profesiách. Oceňujeme rýchlu reakciu na naše požiadavky, kvalitných zamestnancov a najmä korektnosť pri uzatváraní zmlúv i ústretovosť pri ich plnení.
Ing. Danuše Ballaschová, MSV Metal Studénka, a.s.

Sellier & Bellot, a.s.

S firmou Personal fabric – agentura práce, a.s. (predtým KOVO VHM) sme začali spolupracovať v roku 1999 a pracujeme dodnes. Po celé obdobie spolupráce nám zabezpečuje svoje služby v rozsahu 20 až 70 zamestnancov pre potreby výroby. Naše požiadavky (zníženie, zvýšenie počtu zamestnancov) spĺňali v intervale 14 dní. Po vyjasnení všetkých našich personálnych požiadaviek na zamestnancov fluktuácia i obmena bola nulová.
Ing. Jiří Dvořák, Sellier & Bellot, a.s.

NPK Europe Mfg., s.r.o.

Spolupráca s firmou Personal fabric sa začala v roku 2001. Vtedy išlo o predchodcu súčasnej firmy KOVO VHM s.r.o. K tejto už dlhodobej spolupráci nás vedie niekoľko pozitívnych momentov:

1. V našej spoločnosti sa takto nahrádza nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v našom regióne.

2. Variabilita pracovnej doby po vzájomnej dohode s pracovníkmi a našou spoločnosťou.

3. Riešenie nepredvídaných situácií pri krátkodobých výpadkoch výroby − dočasné prerušenie pracovného pomeru pracovníkov (vzájomná ochota a ústretovosť na tieto situácie reagovať).
Ing. Josef Pokorný, NPK Europe Mfg., s.r.o.