Mýty o agentúrnom zamestnávaní

Okolo agentúrneho zamestnávania vzniklo niekoľko mýtov, ktoré skresľujú jeho verejný obraz a ovplyvňujú tak rozhodovanie zamestnancov i firiem. Na jednej strane zaznievajú pochvalné hlasy, ktoré pracovné agentúry uznávajú ako významných zamestnávateľov, na druhej strane zaznieva aj kritika. Tá môže prameniť z neznalosti práce personálnych agentúr, ale aj zo zlých skúseností. Pretože takisto ako existujú napríklad kvalitní a nekvalitní zámočníci, existujú aj kvalitné a nekvalitné personálne agentúry.

Venovať čas výberu dobrej a pre vás vhodnej pracovnej agentúry sa rozhodne vyplatí. Väčšinu informácií a najmä skúseností možno nájsť na internete. Predovšetkým sa však treba ubezpečiť, na aké odvetvia sa agentúra špecializuje, aké má referencie, aké sú skúsenosti firiem i zamestnancov. Aj legislatíva pre agentúrne zamestnávanie je v Českej republike veľmi prísna, agentúry musia mať špeciálne certifikáty a povolenia (napr. Povolenie na sprostredkovanie zamestnania od Úradu práce Českej republiky) a na vyžiadanie ho doložiť.  Nápoveďou môže byť aj označenie Ethnic Friendly zamestnávateľ a pod.

Aké sú teda najčastejšie mýty o agentúrnom zamestnávaní? Poďme si ich trochu objasniť.

Nepracujú v prospech zamestnancov

…a pracujú len v záujme firiem, ktoré ich platia. Tu si treba uvedomiť, že firmy neplatia iba personálnej agentúre, ale hlavne zamestnancovi, ktorého si prostredníctvom agentúry najali. Preto treba, aby personálne agentúry prideľovali firmám zamestnancov, ktorí čo najviac vyhovujú požiadavkám firmy. Jedine tak môžu byť spokojní všetci. Takže áno, personálna agentúra pracuje v prospech firiem, ale práca, ktorá zodpovedá kvalifikácii a schopnostiam prináša spokojnosť aj zamestnancovi.

Uzatvárajú nevýhodné zmluvy

Zmluvu uzatvárajú vždy dve strany. Odporúčame venovať veľkú pozornosť nielen výberu personálnej agentúry, ale aj prečítaniu pracovnej zmluvy. Keď niečomu nebudete rozumieť, spýtajte sa. Existujú pravidlá, ktoré personálne agentúry musia pri uzatváraní zmlúv dodržať, a keď sa zamestnancovi zmluva z nejakého dôvodu nepozdáva, nik ho nedonúti ju podpísať.

Nie sú potrebné

Panuje presvedčenie, že všetky pracovné ponuky práce sú na internetových pracovných portáloch. Agentúry práce však firmám pomáhajú práve pri hľadaní zamestnancov, na agentúry sa priamo obracajú veľkí firemní zákazníci, ktorí zamestnancov už dlho nehľadajú vlastnými silami. Personálne agentúry spolupracujú s úradmi práce i medzi sebou navzájom, majú preto prístup aj k iným ponukám práce ako samotný uchádzač o prácu.

Sú nezdvorilé

Pracovníci v personálnych agentúrach sú zvyknutí pracovať čo najefektívnejšie. Na pohovore od uchádzačov o zamestnanie vyžadujú, aby hovorili k veci, aby boli struční. Je možné, že sa nebudú chcieť porozprávať. Hoci je to možno nesympatické, táto maximálna efektivita pracovníkov pracovných agentúr však prináša úspech. A to v podobe novej práce pre uchádzačov o zamestnanie.

Samozrejme sa môže stať, že v niektorých agentúrach na pohovore uchádzač narazí na človeka, ktorý sa bude voči nemu správať nezdvorilo, s dešpektom, povýšenecky. Ľudský faktor nemožno vymazať zo žiadneho povolania, ale ak sa v personálnej agentúre nesprávajú profesionálne, ťažko bude mať dobré renomé − rozkríkne sa to.

Hľadanie zamestnania môže byť behom na dlhú trať. Keď sa rozhodnete celý proces urýchliť a necháte sa zamestnať pracovnou agentúrou, venujte jej výberu určitý čas. Môže vás to ušetriť od nepríjemných skúseností a okrem toho zistíte, že na trhu agentúrneho zamestnávania pôsobia aj agentúry spoľahlivé s dlhoročnou praxou.