O spoločnosti

 Personal fabric – agentura práce, a.s.

Personal fabric patríme k najvýznamnejším pracovným agentúram v Českej republike. Sme stabilná a veľká firma s dlhoročnou praxou, pevným postavením na trhu a výbornými referenciami. Špecializujeme sa najmä na dočasné prideľovanie a sprostredkovanie zamestnancov, predovšetkým robotníckych profesií v strojárstve.

Tradícia, istota, prax

Naša personálna agentúra vznikla už v roku 1996, keď nadviazala na dlhoročnú tradíciu firmy KOVO VHM s.r.o. S krátkodobým prideľovaním pracovníkov v strojárstve má Personal fabric bohaté skúsenosti, naša stabilita vychádza hlavne z dlhoročnej praxe v odbore a znalosti trhu práce.

Za roky pôsobenia na pracovnom trhu v Českej republike sme spolupracovali s vyše 400 klientmi a vďaka nim sme získali mnoho skúseností. Mohli sme tak zdokonaliť svoje služby a v súčasnosti Personal fabric zamestnáva vyše 600 pracovníkov v robotníckych profesiách na trvalý pracovný pomer. Tieto čísla, skúsenosti a výsledky nás zaraďujú na popredné pozície medzi ostatnými personálnymi agentúrami v Českej republike.

Zamestnávateľ s rovným prístupom ku všetkým etnikám

Ethnic Friendly zamestnávateľ je značkou umožňujúcou ocenenie zamestnávateľov, ktorí sa hlásia k zásade rovného zaobchádzania s etnicky odlišným obyvateľstvom a vo svojej personálnej praxi túto zásadu aj dlhodobo napĺňajú a dbajú o jej dodržiavanie.

Personal fabric sa stala pyšným držiteľom značky Ethnic Friendly v roku 2008. Zásady rovného prístupu ku všetkým etnikám sme však v našej agentúre dodržiavali vždy a nikdy v ich dodržiavaní nepoľavíme.

Smer a ciele našej personálnej agentúry

Vzhľadom na to, že potreba kvalifikovaných robotníkov sa neustále zvyšuje a nových pracovníkov pre nezáujem o učňovské odbory v posledných rokoch ubúda, prichádza naša personálna agentúra k vám s ponukou sprostredkovania pracovníkov nielen z ČR, ale aj zo zahraničia.

Hlavným cieľom našej personálnej agentúry je spokojný zákazník, ktorý sa na nás opakovane obráti. Sme si vedomí toho, že práca s ľuďmi si vyžaduje profesionálny prístup a len kvalitný a zodpovedný zamestnanec nám zaručí spokojnosť našich klientov.

O spoločnosti Personal fabric – agentura práce, a.s.

Názov: Personal fabric – agentura práce, a.s.
Sídlo: Chopinova 483/8, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 268 41 487
DIČ: CZ 26841487

Pozrite sa na náš výpis z obchodného registra z portálu Justice.cz.

V súčasnosti je sídlo Personal fabric v Ostrave, pôsobnosť našej agentúry je však na celom území Českej republiky.

Personal fabric je držiteľom platného povolenia na sprostredkovanie zamestnaní, ktoré vydal Úrad práce Českej republiky, generálne riaditeľstvo.

Ak sa na toto povolenie chcete pozrieť, kliknite na náhľad pod textom. Otvorí sa vám nové okno a zobrazí sa digitálny scan vydaného povolenia.

Rozhodnutí o povolení činnosti

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Všetky dáta a informácie zverejnené na tejto internetovej prezentácii sú poskytované zdarma a výlučne pre informačné účely. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Preto všetky informácie, ako je meno, či e-mailová adresa, sú dôverné a chránené vysokou úrovňou zabezpečenia. Vami poskytnuté údaje budú využité len v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Vaše údaje nezverejníme ani neposkytneme žiadnym tretím stranám. Upozorňujeme Vás, že pri Vašej návšteve našej webovej stránky si zaznamenávame rôzne technické informácie a údaje o užívateľoch a návštevníkoch stránky v tzv. žurnáloch prístupov (log súbory). Tieto súbory neobsahujú osobné údaje či informácie osobného charakteru.