Personálna agentúra vám významne ušetrí čas i peniaze

Chcete sa sústrediť na čo najkvalitnejšie odvedenú prácu? Potrebujete kompetentnú pracovnú silu, ale nie počas celého roka? Riešite nárazové zákazky? Podlieha vaša firma sezónnym vplyvom? Máte problémy so zabezpečením výroby v období dovoleniek alebo pri vysokej chorobnosti zamestnancov? Personal fabric – agentúra práce vám dokáže významne pomôcť vo všetkých situáciách, keď potrebujete upevniť alebo posilniť svoje miesto na trhu.

Personálne zabezpečenie výrobných zákaziek je oblasť, v ktorej nepoznáte dňa ani hodiny. Môže sa stať, že vám na stole pristane dopyt, ktorý akoby bol ušitý na mieru pre vašu firmu, bola by z neho skvelá referencia, ale v danom momente vám chýbajú potrební pracovníci. A hľadať, vyberať, najímať, zapracovávať a viesť administratívu o nových zamestnancoch? To sú obrovské náklady finančné i časové, a okrem toho s neistým výsledkom.

Pri náhlych jednorazových nárastoch potreby pracovnej sily vám pomôže práve personálna agentúra. Personal fabric sa špecializuje na krátkodobé prideľovanie pracovníkov robotníckych profesií, predovšetkým v strojárstve. V prípade nutnosti sme samozrejme schopní okamžite zabezpečiť aj pracovníkov s inou kvalifikáciou, príp. obsadiť ďalšie robotnícke a pomocné miesta, ktoré si nevyžadujú žiadnu kvalifikáciu.

Využiť služby personálnej agentúry sa môže spočiatku zdať ako vynaloženie nákladov. Ale tie sú minimálne oproti ušetrenému času i peniazom a výhodám, ktoré môže firma získať. Vďaka využitiu služieb personálnej agentúry ponesie vaša firma iba náklady spojené so skutočne nevyhnutným počtom pracovníkov. Vaša firma sa stane personálne variabilná, preto budete môcť veľmi pružne reagovať na zákazky. To všetko vám umožní oveľa efektívnejšie plánovať výrobu, administratívu i náklady. A keď sa stane, že niektorý z pridelených pracovníkov vám nebude vyhovovať? Nemusíte sa starať o administratívu s prepúšťaním, lehoty ani legislatívu, Personal fabric vám ihneď zabezpečí náhradu.

Nie je personálna agentúra riešením, ktoré vaša firma práve hľadá?